SALUTOGENESE

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email
mentale sundhed

1.43 minutter tager det at læse dette. 1.43 minutter tager det at få en bedre forståelse for håndteringen af din mentale sundhed og hverdagens udfordringer.

’SALUTOGENESE’

”Oversat fra engelsk – Salutogenese er en medicinsk tilgang, der fokuserer på faktorer, der understøtter menneskers sundhed og velvære, snarere end på faktorer, der forårsager sygdom. Mere specifikt angår den ’salutogene model’ forholdet mellem sundhed, stress og mestring”. 

Wikipedia

Lange dage på skolen, bekymringerne derhjemme, bunken af opgaver der venter dig, følelsen af, at det hele bare vælter, følelsen af at være stresset… Vi oplever det alle sammen, det kan være svært at undgå. Det mindste vi kan gøre, er at lære at mestre det.  

For at kunne håndtere din mentale sundhed, kræver det nyt fokus. Du skal lære at skabe rammer og omgivelser, der er mentalt sundhedsfremmende. Altså, kræver det, at du erhverver dig en radikal nytænkning og finder oplevelsen af sammenhæng. Begrebet sammenhæng består af tre elementer, nemlig begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. 

Begribelighed, er et udtryk for din oplevelse af forståelighed. Lær at opfatte og forstå dine omgivelser, og væn dig til, at kunne finde sammenhængen i, og kunne forklare, de stimuli, der kommer som en overraskelse. Med andre ord, gør dine hverdagsudfordringer forståelige. 

Håndterbarhed, dækker over fornemmelsen af handlekraft og tiltrækkelige ressourcer til at håndtere udfordringer. Vid, at du har tilstrækkelige ressourcer til at fægte dig igennem alt, både ved at benytte dig af midler du selv har kontrol over, og ved at gøre brug af midler, der kontrolleres af andre, herunder andre menneskers tryghed og tillid – det er okay at søge hjælp og tryghed andetsteds! 

Meningsfuldhed, eller skulle man sige motivationselementet. Lær at engagere dig i din tilstedeværelse og fortæl dig selv, at dine udfordringer er værd at investere energi og engagement i. Med andre ord, få livet til at give mening i både emotionel og kognitiv forstand. 

Disse tre begreber er ikke noget du mestrer over natten, tag et skridt ad gangen. Du er selv herre over dine egne oplevelser. Træk selv grænsen for, hvilke livsområder du skal kunne håndtere og beherske. Gør det, når du føler, at det er fornødent for at fremme din mentale sundhed. 

Skrevet af Houda El Khodr, jurastuderende.

De holdninger der gives udtryk for i dette blogindlæg er skribentens egne.

For meget mere My Law Story kan du blive medlem her. Du kan også følge os på Facebook, Linkedin, YouTube og Instagram

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *