My Law Story er en innovativ, vidensbaseret og praksisorienteret medieplatform. Der opstår hele tiden nye spørgsmål, som kræver, at vi har kompetente personer, vi kan rådføre os med. I det følgende kan du læse mere om My Law Storys advisory board medlemmer

Advisory board

georg

Georg Lett

Advokat v/DLA Piper

“Mylawstory er vigtig, fordi den når så mange på en måde, de kan forstå.”

Georg Lett er partner i den globale advokatvirksomhed DLA Piper, som har et eksplicit fokus på diversitet og inklusion. Georg er senior rådgiver inden for erhvervsret og har arbejdet som advokat
i over 40 år. Georg har dybtgående kendskab til erhvervsretlig jura og de mennesker, som arbejder inden for advokatbranchen. I My Law Storys advisory board rådgiver Georg os om bl.a. virksomhedsopbygning, partnerskaber og fællesskabsopbygning.

jørn

Jørn Vestergaard

Professor

“Den overvældende interesse fra følgere og deltagere i arrangementer viser klart, at My Law Story imødekommer et behov hos både studerende og praktikere.”

Jørn Vestergaard har i en årrække fungeret som prodekan og været med i den øverste ledelse for Det Juridiske Fakultet. Han har bred erfaring med undervisning og uddannelsesplanlægning, bl.a. fra en periode som studieleder for den juridiske uddannelse. Hans navn ses ofte i forbindelse med formidling af juridiske emner til den brede offentlighed. Som institutleder har han varetaget en række administrative og ledelsesmæssige opgaver. Jørns indgående kendskab til den juridiske uddannelse og viden om de studerendes trivsel er guld værd for My Law Story’s udvikling.

hanne

Hanne Petersen

Professor

“MyLawStory er et dynamisk, mangesidet og kreativt projekt, der tilfører både forskning og praksis nye ideer, metoder og dimensioner.”

Hanne Petersen er professor i retskulturer. Hun har været Jean Monnet Fellow på EUI i Firenze, og tidligere været professor i grønlandske retsforhold ved Universitetet i både Nuuk og København. Hun har især beskæftiget sig med køn og ret, arbejdsret, retspluralisme og retskultur, oprindelige folks retsforhold, religion og ret og komparativ ret. Hun har arbejdet i og med Afrika, Grønland, Kina og Norden. Hanne har en enorm viden om køn og diversitet, hvilket My Law Story får stor gavn af i strategi- og konceptudviklinger.

normann

Karoline Normann

Forsvarsadvokat

“Mylawstory er vigtig, fordi den når så mange på en måde, de kan forstå.”

Karoline er med en baggrund som blandt andet konstitueret landsdommer, ministersekretær i Justitsministeriet og anklager hos Statsadvokaten fortrolig med både domstolenes og anklagemyndighedens tankegang, ligesom hun også er uddannet psykolog. Som medlem af My Law Story’s advisory board bidrager hun således både med sin juridiske og psykologiske viden, når vi får brug for hjælp til udvikling af nye koncepter og projektsamarbejder.