Vores historie

Siden august 2018 har vi afholdt personlige samtaler med nogle af Danmarks mest indflydelsesrige jurister fra vidt forskellige arbejdsområder.

Gennem åbne og ærlige samtaler med de inviterede jurister er formålet at gøre jurastuderende klogere på, hvilke strategier for det gode studie- og arbejdsliv den inviterede jurist har anvendt, hvilke udfordringer juristen har mødt på sin studie- og karrierevej og ikke mindst hvilken drejning forskellige valg har medført for juristen i livet.
Vores succes på de sociale medier har fået os til at tage projektet et skridt videre. Vi har valgt at blive selvstændige og vi har derfor udvidet vores koncept. My Law Story gentænker studieliv, karriere og hvordan vi kan få et afbalanceret arbejds- og privatliv, hvor mennesker trives. Det gør vi bl.a. ved at skabe et hjerterum for personlige samtaler med erfarne jurister, som vi stiller alle de spørgsmål, de studerende går rundt og bikser med.
Herudover producerer vi korte dokumentarfilm, hvor vi følger jurastuderende i den praktiske verden i deres stud. jur. stillinger på danske arbejdspladser. Med de korte dokumentarfilm vil vi gerne fjerne noget af den usikkerhed, de studerende kan have omkring faglige forventninger.
Vi ved, at de studerende føler et stort pres for at få de rette erfaringer og kvalifikationer på CV’et. Med de korte dokumentarfilm giver vi de studerende et indblik, hvad arbejdspladserne reelt kræver af dem både under studiet men også i tiden efter.
Endelig formidler vi juridisk undervisning digitalt og giver de studerende indsigt i juridiske arbejds- og fagområder, som er relevante for deres uddannelse.
Vi ved, at rigtig mange jurastuderende kæmper med stress både i og uden for eksamensperioder. Det digitale læringskoncept skal være med til at nedbringe stress og øge trivsel blandt de studerende.

Idékvinden bag
My Law Story

Kumm Sabba Mirza

STIFTER & DIREKTØR

Vi nytænker juraen. Vi samler diversiteten. Vi styrker trivslen.”

Sabba Mirza

Idékvinden bag My Law Story er Sabba Mirza. My Law Story startede som et fællesskab blandt jurastuderende, og har i dag udviklet sig til en digital medieplatform, der stiller personlige fortællinger om studieliv og karrierevalg til rådighed – via vores hjemmeside, Youtube og Facebook. Formålet er at sætte fokus på de svære valg, vi står overfor, når karriereønsker og ambitioner skal harmonere med studie- og arbejdsliv. Det emne har vist sig relevant ikke kun for jurastuderende og jurister men også for den brede danske befolkning, som følger My Law Story.

Som underviser på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, møder Sabba Mirza tilbage i 2018 mange studerende, som klarer sig udmærket, men som alligevel har det svært på studiet. Det er studerende, som mistrives, føler sig ensomme og har stress. My Law Story udspringer fra et fællesskab på Det Juridiske Fakultet, hvor de studerende kunne tale om usikkerhed, udfordringer og pres på studiet. Sammen med en gruppe jurastuderende tog Sabba Mirza kontakt til en håndfuld veletablerede jurister for at invitere dem til at besøge fakultetet og dele deres personlige historier om studietid og karrierevalg. Formålet var at skabe
refleksion over forholdet mellem studie-, arbejds- og privatliv blandt de studerende. Stine Bosse, Jonas Christoffersen og Jacob Scharf er blot nogle af de jurister, der takkede ja til invitationen, og My Law Story gør i dag deres fortællinger tilgængelige ad flere forskellige kanaler. 

For meget mere My Law Story kan du blive medlem her. Du kan også følge os på Facebook, Linkedin, YouTube og Instagram.

Samarbejdspartnere

Advisory board: