Eksamens-forberedende kurser

Vores dygtige undervisere præsenterer dig til kurserne for eksamensrelevante cases, og de gennemgår udvalgte dele af pensum. Der bliver særligt taget udgangspunkt i de emner og problemstillinger, som erfaringsmæssigt giver anledning til de største problemer ved eksamen. Alt afhængigt af om der er tale om en mundtlig eller skriftlig eksamen får du også gode råd til opgaveteknikker og struktur.

Familie- og arveret

Online kursus - straks adgang

250 kr

Hvem: advokat Thomas Kaehne Ghiladi

Eksamensforberendende kursus i familie- og arveret giver dig et overblik over faget på 3 timer, med videoer fra det kursus vi holdt i 2020.

Med udgangspunkt i 5 cases hjælper familieretsadvokaten Thomas Kaehne Ghiladi dig med at blive klar til eksamen. Opgaveemnerne afspejler temaer fra pensum og lægger tæt op til de spørgsmål, du kan forvente at komme op i til eksamen. Undervejs i gennemgangen af opgaverne vil du blive præsenteret for problemstillinger omkring bl.a. familieformueretlige problemstillinger ved indgåelse og ophør af ægteskab og ugifte samlivsforhold (separation, skilsmisse, samlivsophævelse eller død).

Thomas Kaehne Ghiladi er uddannet advokat i 2002 og har de seneste 17 år specialiseret sig inden for familieret. Thomas har møderet for Højesteret.

Inden for sagsområdet familieret har han specialiseret sig i forældremyndighedssager og tvangsanbringelsessager. Thomas har stor proceserfaring og er også uddannet mediator, hvilket betyder, at han er certificeret i udenretlig konfliktløsning. 

 

Individets grundlæggende rettigheder - Fysisk og online deltagelse

Tid og sted:

Kommer snart

Hvem: advokat Poul Hauch Fenger

Med udgangspunkt i flere rigtige sager for de internationale domstole og den juridiske litteratur vil Poul over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar til Individets Grundlæggende Rettigheder. Hver af de fire lektioner vil begynde med præsentation af en overtrædelse af den relevante internationale konvention, hvorefter Poul vil føre dig gennem sagerne. Undervejs i gennemgangen af de fire sager vil du blive præsenteret for problemstillinger omkring bl.a. ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed

Advokat Poul Hauch Fenger. Master of International Relations (d.s.s. cand.scient.pol.). Møderet for Landsret. Indehaver af Hauch Fenger Advokatfirma i København og Hellerup. Tidligere ansat i bl.a. FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder som Associate Expert, i EU som Rådgiver, i IRCT som Politisk Rådgiver til Generalsekretæren og som Politisk og Public Diplomacy. Rådgiver til Den Australske Ambassadør i Danmark, Norge og Island. Advokat Hauch Fenger er tidligere ekstern lektor i Folkeret ved Københavns Universitet og virker nu som censor på landets juridiske fakulteter.

Obligationsret

Tid og sted:

Tid: -
Dato: 6. januar 2022
Online kursus

Hvem: Frederik Alfast Damm

Kurset i Obligationsret hjælper dig som studerende på vej til en succesfuld eksamen og med mere tryghed i såvel juraen som opgaveteknik. Sidstnævnte er netop et emne af central betydning, da den logiske skriftlige fremstilling er central i faget Obligationsret, hvor det er vigtigt at præsentere sine juridiske argumenter og afvejninger på en korrekt og systematisk måde. 
  
Gennem 4 cases og 4 gange 45 minutter vil Frederik gennemgå obligationsrettens væsentligste diskussioner, principper og grundsætninger, for derigennem at give dig som studerende de bedste forudsætninger for en korrekt og fuldstændig opgaveløsning. 

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Frederik Alfast Damm er kandidatstuderende ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og arbejder til daglig hos Horten Advokatpartnerselskab, og har udgivet Kompendium i Obligationsret i 2021.

Frederik har suppleret sin uddannelse med et ophold med University of Bucharest og University of Nottingham, hvor Frederiks formueretlige fokus blev udviklet med internationale perspektiver.

Frederik har forelæst og undervist jurastuderende i obligationsret.

Juridisk metode

Online videokursus

Du får adgang til kurset umiddelbart efter dit køb

Hvem: advokat Lau Franzmann Berthelsen

På kurset bliver du præsenteret for eksamensrelevante cases, og udvalgte dele af pensum. Underviserent tager udgangspunkt i de emner og problemstillinger, som erfaringsmæssigt giver anledning til de største problemer ved eksamen. Vi taler også om eksamensforberedelse, og om hvordan man griber selve opgaveskrivningen an.

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. 

Dette kursus blev i sin fysiske form afholdt sidste år. Vi er imidlertid blevet kontaktet af studerende, som har efterlyst kurset, hvorfor vi gerne vil give jer muligheden for at drage fordel af det. Vi gør derfor opmærksom på, at lyden i videoerne ikke er optimal. Prisen på kurset er derfor tilsvarende lav.

Kurset består af 4 dele/videoer (ca. 1 times varighed hver). De tre første videoer er baseret på cases og den fjerde video handler og råd og vejledning i forbindelse med eksamen. Selvom der er kommet en ny eksamensform i faget i år, giver kurset et overblik over de essentielle problemstillinger, så du som studerende kan drage fordel af kurset til din eksamen. 

Sammen med videoerne får du adgang til et power point slide show (37 sider) + 3 cases med spørgsmål. Materialet bliver inddraget aktivt i videoerne.

Du modtager en e-mail fra os umiddelbart efter dit køb med adgang til videoer+materiale. Du har adgang til kurset frem til 31. december 2021. 

Forvaltningsret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere.
Kursus dato sommer 2022

Hvem: Kommer senere

Strafferet

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: advokat Peter Trudsø

Med udgangspunkt i fire rigtige straffesager vil Peter over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar til strafferet og straffeproces. Hver af de fire lektioner vil begynde med præsentation af en forbrydelse, hvorefter Peter vil føre dig gennem de fire straffesager fra sigtelse til dom. Undervejs i gennemgangen af de fire sager vil du blive præsenteret for problemstillinger omkring bl.a. forsæt, uagtsomhed, medvirken, forsøg og nødværge.
Du vil også skulle forholde dig til hvilken bestemmelse fra straffelovens specielle del, der er relevant, ligesom en række straffeprocessuelle spørgsmål skal overvejes i de fire sager.

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Peter Trudsø er cand. jur. fra Københavns Universitet (1998) og har arbejdet som anklager i 6 år. I 2005 skiftede Peter side og blev forsvarsadvokat. Peter har tidligere været ekstern lektor på Københavns Universitet i bl.a. straffeproces. Han har også tidligere været censor på Københavns Universitet i 4 år. Læs mere om Peter på www.strafferetsadvokaten.dk

EU-ret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: oplysninger kommer senere

International Law/Folkeret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: advokat Poul Hauch Fenger

Med udgangspunkt i flere rigtige sager for de internationale domstole og den juridiske litteratur vil Poul over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar til International Law. (beskrivelse kommer senere)

Oplysninger kommer senere

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Advokat Poul Hauch Fenger. Master of International Relations (d.s.s. cand.scient.pol.). Møderet for Landsret. Indehaver af Hauch Fenger Advokatfirma i København og Hellerup. Tidligere ansat i bl.a. FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder som Associate Expert, i EU som Rådgiver, i IRCT som Politisk Rådgiver til Generalsekretæren og som Politisk og Public Diplomacy. Rådgiver til Den Australske Ambassadør i Danmark, Norge og Island. Advokat Hauch Fenger er tidligere ekstern lektor i Folkeret ved Københavns Universitet og virker nu som censor på landets juridiske fakulteter.

Tings - og kreditorret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere.

Hvem: kommer senere