Eksamens-forberedende kurser

Bliv medlem nu og få rabat på dine eksamenskurser

Vores dygtige undervisere præsenterer dig til kurserne for eksamensrelevante cases, og de gennemgår udvalgte dele af pensum. Der bliver særligt taget udgangspunkt i de emner og problemstillinger, som erfaringsmæssigt giver anledning til de største problemer ved eksamen. Alt afhængigt af om der er tale om en mundtlig eller skriftlig eksamen får du også gode råd til opgaveteknikker og struktur.

Individets grundlæggende rettigheder - Fysisk og online deltagelse

Tid og sted:

Tid: kl. 9.00-13.00
Dato: Fredag d. 28. maj.
Sted: lokation bliver oplyst senere

Hvem: advokat Poul Hauch Fenger

Med udgangspunkt i flere rigtige sager for de internationale domstole og den juridiske litteratur vil Poul over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar til Individets Grundlæggende Rettigheder. Hver af de fire lektioner vil begynde med præsentation af en overtrædelse af den relevante internationale konvention, hvorefter Poul vil føre dig gennem sagerne. Undervejs i gennemgangen af de fire sager vil du blive præsenteret for problemstillinger omkring bl.a. ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed

Advokat Poul Hauch Fenger. Master of International Relations (d.s.s. cand.scient.pol.). Møderet for Landsret. Indehaver af Hauch Fenger Advokatfirma i København og Hellerup. Tidligere ansat i bl.a. FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder som Associate Expert, i EU som Rådgiver, i IRCT som Politisk Rådgiver til Generalsekretæren og som Politisk og Public Diplomacy. Rådgiver til Den Australske Ambassadør i Danmark, Norge og Island. Advokat Hauch Fenger er tidligere ekstern lektor i Folkeret ved Københavns Universitet og virker nu som censor på landets juridiske fakulteter.

Familie- og arveret

Tid og sted:

Tid: -
Dato: december 2021
Sted: lokation bliver oplyst senere

Hvem: advokat Poul Hauch Fenger

Med udgangspunkt i 4-5 opgaver vil Thomas over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar i faget familie- og arveret. Opgaveemnerne afspejler temaer fra pensum og lægger tæt op ad de spørgsmål, du kan forvente at komme op i til eksamen. Undervejs i gennemgangen af opgaverne vil du blive præsenteret for bl.a. familieformueretlige problemstillinger ved indgåelse og ophør af ægteskab og ugifte samlivsforhold (separation, skilsmisse, samlivsophævelse eller død).

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Thomas Khaene Ghiladi er uddannet advokat i 2002 og har de seneste 17 år specialiseret sig inden for familieret med fokus på forældremyndighedssager og tvangsanbringelsessager. Thomas har møderet for Højesteret.

Juridisk metode

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: advokat Lau Franzmann Berthelsen

På kurset bliver du præsenteret for eksamensrelevante cases, og udvalgte dele af pensum. Underviserent tager udgangspunkt i de emner og problemstillinger, som erfaringsmæssigt giver anledning til de største problemer ved eksamen. Vi taler også om eksamensforberedelse, og om hvordan man griber selve opgaveskrivningen an.

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Foruden at være uddannet advokat er han uddannet dommerfuldmægtig i Højesteret og har også erfaring fra Justitsministeriet, hvor han bl.a. har været specialkonsulent i departementets Stats- og Menneskeretskontor. Lau har tidligere undervist flere år i faget. Læse mere om Lau på www.civitasadvokater.dk

Forvaltningsret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere.
Kursus dato sommer 2021

Hvem: Kommer senere

Strafferet

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: advokat Peter Trudsø

Med udgangspunkt i fire rigtige straffesager vil Peter over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar til strafferet og straffeproces. Hver af de fire lektioner vil begynde med præsentation af en forbrydelse, hvorefter Peter vil føre dig gennem de fire straffesager fra sigtelse til dom. Undervejs i gennemgangen af de fire sager vil du blive præsenteret for problemstillinger omkring bl.a. forsæt, uagtsomhed, medvirken, forsøg og nødværge.
Du vil også skulle forholde dig til hvilken bestemmelse fra straffelovens specielle del, der er relevant, ligesom en række straffeprocessuelle spørgsmål skal overvejes i de fire sager.

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Peter Trudsø er cand. jur. fra Københavns Universitet (1998) og har arbejdet som anklager i 6 år. I 2005 skiftede Peter side og blev forsvarsadvokat. Peter har tidligere været ekstern lektor på Københavns Universitet i bl.a. straffeproces. Han har også tidligere været censor på Københavns Universitet i 4 år. Læs mere om Peter på www.strafferetsadvokaten.dk

EU-ret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: oplysninger kommer senere

International Law/Folkeret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere

Hvem: advokat Poul Hauch Fenger

Med udgangspunkt i flere rigtige sager for de internationale domstole og den juridiske litteratur vil Poul over 4 gange 45 minutter hjælpe dig med at gøre dig eksamensklar til International Law. (beskrivelse kommer senere)

Oplysninger kommer senere

Din tilmelding er bindende, når vi har modtaget din betaling. Ved afbud refunderer vi ikke deltagergebyret, men du må gerne overdrage din plads til en anden person. Ved tilmelding modtager du en bekræftelses mail med de nærmere oplysninger om kurset

Advokat Poul Hauch Fenger. Master of International Relations (d.s.s. cand.scient.pol.). Møderet for Landsret. Indehaver af Hauch Fenger Advokatfirma i København og Hellerup. Tidligere ansat i bl.a. FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder som Associate Expert, i EU som Rådgiver, i IRCT som Politisk Rådgiver til Generalsekretæren og som Politisk og Public Diplomacy. Rådgiver til Den Australske Ambassadør i Danmark, Norge og Island. Advokat Hauch Fenger er tidligere ekstern lektor i Folkeret ved Københavns Universitet og virker nu som censor på landets juridiske fakulteter.

Obligationsret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere.
Kursus dato december 2021

Hvem: kommer senere

Tings - og kreditorret

Tid og sted:

Oplysninger kommer senere.
kursus dato juni 2021

Hvem: kommer senere